Blog TheRivers 

Užitečné čtení pro křesťany

Chtěla bych tímto článkem poukázat na tři hlavní věci. 

1. Bohu nejde na prvním místě o tvůj výkon, ale o to kým jsi

Víš, kdo jsi? Přemýšlel...

Jeremiáš 29:11: "Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucn...

Matouš 6:24: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům."

Matouš 6:33: "Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a t...

Jeremiáš 29:13: Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.

Matouš 6:33: Hledejte nejprve Boží království a jeho spra...

Žalmy 52:3: "Boží láska je tu každý den!" 

Římanům 8:38-39: "Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budo...

Matouš 28:19: "Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." 

Skutky 5:20: "J...

Židům 12:11: "Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá být příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a...

Matouš 7:7-8: "Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, n...

Please reload

Aktuální články

2 Oct 2019

28 Sep 2019

Please reload

Archív