Kým jsi?

October 2, 2019

Chtěla bych tímto článkem poukázat na tři hlavní věci. 

 

1. Bohu nejde na prvním místě o tvůj výkon, ale o to kým jsi

 

Víš, kdo jsi? Přemýšlel jsi někdy nad touto otázkou? Ježíš nám říká, že pokud budeme mít dobrý vztah s Bohem, tak budeme vědět, kým jsme. Nestačí zajít jednou týdně do kostela nebo se večer krátce pomodlit. Proč to tedy děláš? Ze zvyku? Nebo proto, aby byli rodiče a prarodiče spokojeni? Možná pomáháš v různých organizacích, pomáháš lidem ve sboru, ve škole, modlíš se několikrát denně a přečteš si deset kapitol v Bibli najednou. Ale Bohu nejde v první řadě o to, CO DĚLÁŠ. On chce, abys věděl, KÝM JSI ve svém životě. 

Můžeš o sobě říct, že jsi Boží dítě? Pokud ano, je to úžasné. Protože přesně tohle po nás Bůh chce. Uvědom si, že jsi Boží dítě! Je to velice důležité. A teď další věc, která s tím hodně souvisí. Pokud uvidíš člověka, který dělá špatné věci v životě – jak se zachováš? Můžeš udělat dvě věci. Zaprvé mu můžeš říct, co všechno dělá špatně. Popíšeš mu, že Bůh umíral za jeho hříchy, které teď dělá, a všechno mu vyčteš. Řekneš mu, že pokud toho nenechá, tak ho Bůh nepřijme. Anebo… Zajdeš za tímto člověkem a řekneš mu jednu obyčejnou větu: „Bůh Tě miluje!“ 

 

Myslím si, že problém není v tom, že bys nevěděl o sobě, že jsi Božím dítětem. Ale velký problém nastává, když to musíš říkat někomu dalšímu. Často totiž pomlouváš druhé lidi, vyčítáš jim, co dělají špatně, kážeš o správném chování a říkáš, že takhle je Bůh nepřijme. Ježíš však zemřel za KAŽDÉHO z nás. A nikdo z nás není bez hříchu. Takže stejně tak jako hřeší člověk vedle tebe, hřešíš i ty. My tu nejsme od toho, abychom soudili druhé lidi. To bude dělat Bůh při posledním soudu. My tu jsme proto, abychom lidem říkali jednu jedinou věc: Ježíš tě miluje. Bůh tě miluje a chce s tebou žít. 

 

Když přijde do kostela prostitutka v krátkých šatech, jak zareagujeme? Budeme na ni křičet, ať se jde slušněji obléci, jinak ať sem nechodí? Co když už je unavená ze života a to poslední, co ji napadlo, byl kostel? Myslíte, že ji pomůžeme tím, co říkáme? Absolutně ne. Ona potřebuje slyšet od nás, že ji Bůh miluje. Stejně jako další lidé. Když vidíš někoho s tetováním po celém těle nebo člověka, který se motá opilý na ulici. Pokud potkáváš lidi, kteří mají obarvené vlasy nebo někoho, kdo nemá zrovna příjemnou vůni. Co uděláš? Odsoudíš ho. Myslíš si o něm, že je blázen a že se neumí chovat. Pomluvíš ho po okolí a zesměšníš před lidmi. A přivést takového člověka k Bohu? Možná, až vyzná své hříchy a spraví své chování, tak pak mu něco řekneš o Bohu, ale teď ne. 

 

Proč?! Proč jsme my, lidé, takoví? Copak Ježíš si vybíral, komu bude kázat evangelium? Ne! On mluvil ke všem lidem a sám nám řekl: Poslední budou první a první budou poslední. Zkusme se nad tím teď hodně zamyslet. Proč si vybíráme lidi, se kterými se bavíme o Bohu? Protože někdo je lepší a někdo horší? Máme snad měřítko hříchů, abychom viděli, kdo si co zaslouží? Ne! Tohle nemáme dělat. Máme říkat lidem o Bohu. O jeho lásce, která i tebe zachránila před nekonečnou smrtí. A máme to říkat VŠEM lidem. Neodsuzujme prosím druhé. Neznáme jejich příběhy a nevíme, z jakého důvodu se chovají takhle. To ale není důležité. Činy nejsou nejdůležitější. Hlavní věc je, abychom si uvědomili, KÝM JSME. 

 

Co z toho všeho vyplývá? Pokud uvidíš ve svém okolí člověka, který neví kým je, jdi za ním. Řekni mu, jak moc ho Bůh miluje a jak velká láska Bůh je. Řekni mu, že Ježíš za něho umřel, aby ho zachránil. Nevyčítej mu nic. Nepomlouvej ho. Pouze mu řekni, jak je nádherný život s Bohem a pomodli se za 

něho. Protože potřebuje vědět KÝM JE. Potřebuje znát jedinečnou a krásnou pravdu, že je BOŽÍM DÍTĚTEM. 

2. Nezáleží na tom, jak dobrý jsi ty, ale jak dobrý je ON

 

Převyprávím ti teď příběh z Bible. Představ si dav tisíců lidí, kteří hladoví. Jeden jediný chlapec má pár bochníků chleba a pár ryb. Může se zachovat následovně: 

 

1) najíst se sám a posmívat se lidem okolo, kteří hladoví 

2) podělit se s několika dalšími lidmi, kteří se nají spolu s ním 

3) poslechnout Ježíše, odevzdat mu své jídlo a nasytit všechny lidi okolo sebe 

 

V Bibli je psáno, že díky jídlu od malého kluka, se nasytil celý dav. Stačilo jen odevzdat chleba a ryby Ježíši. Už chápeš mou první větu? Nezáleží na tom, jak dobrý jsi ty, ale jak dobrý je Bůh. Odevzdej Bohu svůj život, protože on s ním dokáže udělat nepředstavitelné věci. To, co dokáže člověk sám, je nic v porovnání s tím, co dokáže člověk, který má uvnitř sebe Boha. Nech se vést jeho hlasem. Následuj ho. Protože ty možná dokážeš pomoci sousedovi, který žije vedle tebe. Ty možná zvládneš koupit lék pro nemocného přítele. Ty umíš přeplavat řeku. Ale s vírou v srdci, s Bohem v srdci dokážeš pomáhat zástupům lidí na tomto světě. Zvládneš skrze modlitby vyléčit nemocné. A místo řeky přeplaveš oceán. On ti dá požehnání a dary, o kterých nemáš zdání. 

 

Takže si dobře pamatuj: Nezáleží na tom, jak dobrý jsi ty, ale jak dobrý je ON. 

Protože DOBRO stvořil Bůh. A my to DOBRO přijímáme od Boha skrze život s ním. Neboj se mu svěřit svůj život. On ho promění a umožní ti dělat neuvěřitelné věci. Bůh má pro nás připraveno víc, než se nám na první pohled zdá. 

3. Nezáleží na výkonu, ale na tvém postoji v srdci

 

Jednoduše řečeno… Nezáleží mu na tom, CO DĚLÁŠ, ale PROČ TO DĚLÁŠ. Důležitý je tvůj postoj v srdci. V tomhle světě můžeme skrýt hodně věcí. Dokážeme lhát lidem okolo sebe a nikdo nepozná pravdu. Můžeme si hrát na někoho, kým nejsme. Ale u Boha to tak nikdy nefunguje. Pokud totiž jdeš do kostela dát desátky a v srdci si říkáš: už zase musím… mě se nechce… Bůh to vidí. Proč to tedy děláš? Myslíš si, že o to stojí? Určitě ne. Nebo pokud někdo hraje ve chválící skupině, jen aby měl dobré jméno. Přitom slova, která vychází z jeho úst, nejsou upřímná. Bůh to vidí. On ví moc dobře, jestli něco myslíme vážně či ne. 

 

Nepřetvařuj se před ním. Nestojí to za to. Protože v tomhle světě můžeš hodně lidem lhát a před jinými si hrát na někoho, kým nejsi. Ale před Bohem nemáš důvod tohle dělat. Pokud právě teď konáš službu, která tě nebaví a dokonce se do ní nutíš – nedělej to. Modli se, aby ti Bůh ukázal jiný směr. Ale nehrej si na nic před Bohem. Ostatní si můžou říct, že si dobrý v tom co děláš a že máš Boha určitě moc rád, protože děláš pro něho různé věci. 

 

Ale jemu nejde o tvůj výkon, ale o to PROČ to děláš. Zpíváš chvály, protože tím vyznáváš Bohu chválu a předáváš tak dobrou zprávu dál? Naplňuje tě to? Pak pokračuj! Ale pokud to jsou jen prázdná slova, hledej něco nového, co tě naplní. Chodíš v neděli do kostela kvůli svým rodičům nebo okolí, aby si mysleli, že jsi křesťan? A co ti to dává? Pomáhají ti bohoslužby ve tvém životě? Ne? Tak proč tam každou neděli ztrácíš čas? Modli se a Bůh ti dá jiné východisko. Můžeš navštívit jiné sbory, nebo si pouštět různé přednášky online. Pokud ti ta změna prospěje a bude ti to dávat mnohem víc do života, tak v tom nepřestávej. Nezapomeň však, že důležité není, CO DĚLÁŠ, ale PROČ TO DĚLÁŠ. 

Na závěr shrnu ještě jednou tři důležité věci, které ti chci předat. Na začátku jsem zdůrazňovala, že je hlavní si uvědomit, KÝM JSI. Jsi Božím dítětem? Pak je vše jak má být. Běž a říkej o tom, jaký je Bůh, všem lidem okolo. Poté jsem ti na příběhu z Bible ukázala, že pokud odevzdáš Bohu svůj život, udělá s ním mnohem větší věci, než dokážeš ty sám. Tak na nic nečekej a jdi do toho. A v poslední řadě se zamysli nad věcmi, které děláš. Dávají ti smysl? Jsi šťastný, když je vykonáváš? Pokud ano, tak to děláš velmi dobře. Ale jestli ti nepřinášejí do srdce radost, zkus to změnit. 

 

 

(Tento článek je napsaný na základě jednoho semináře z UNITED)

 

Český text písně:

 

Vypadá to, jak by nebe nikdy nebylo tak modré
Ale to není to tak, jak to bylo
A byl čas, kdy jsem byl bez tebe
Předtím než jsem řekl, že věřím

 

Oh, potřebuji zachránce
Oh, potřebuji zachránce

 

Chci to pozvednout
Chci Tě držet za ruku
Dát pryč ten strach, je to jako oceán v mé hlavě
Chci Ti říct to, 
co jsem nemohl říct předtím
Jsi všechno, co jsem vždycky hledal
Tak mě vezmi tam, kam chceš
Vezmi mě, protože chci být Tvůj

 

Mám pýchu, kterou musím zlomit
Drží mě pryč od tebe
Ale ty jsi trpělivý, mezitím co dělám chyby
Učím se věřit, že ty

 

Jsi pořád ten zachránce
Oh..

 

Chci to pozvednout
Chci Tě držet za ruku
Dát pryč ten strach, je to jako oceán v mé hlavě
Chci Ti říct to, 
co jsem nemohl říct předtím
Jsi všechno, co jsem vždycky hledal
Tak mě vezmi tam, kam chceš
Vezmi mě, protože chci být Tvůj

 

V dobrých a zlých časech
Oh, na tom opravdu nezáleží
Chci Tě znát

 

Chci to pozvednout
Chci Tě držet za ruku
Dát pryč ten strach, je to jako oceán v mé hlavě
Chci Ti říct to, 
co jsem nemohl říct předtím
Jsi všechno, co jsem vždycky hledal
Tak mě vezmi tam, kam chceš
Vezmi mě, protože chci být Tvůj

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Aktuální články

November 21, 2019

October 2, 2019

September 30, 2019

September 28, 2019

September 28, 2019

Please reload

Archív
Please reload

Štítky
Please reload

Sleduj nás
  • Facebook Basic Square

Zůstaňme v kontaktu

Facebook page

Odběr novinek

Kontakty

Chceš odebírat veškerý obsah TheRivers pravidelně?

Začni zde!

TheRivers s.r.o.

IČ: 06962122

Bankovní účet: 2401409973/2010

Kontaktní adresa:
Husovo náměstí 1188/4, 70200 Ostrava

© 2019 by TheRivers

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  • White Facebook Icon
0